Amaçlarımız & İlkelerimiz

SAYFAYI
YAZDIR


 • Öğrencilerimizin, zihinsel, bedensel, sosyal, sanatsal yönden kendini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında yaşadığı çeşitli sorunları çözmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin yetenek ve ilgilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Sınıfta öğrencilerin işbirliği yapabilen, etkili ilişkiler kurabilen bir Grup olmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin yaşama karşı sorumluluk duyan, haklarını ve ödevlerini bilen gençler olmalarına katkı sağlamak,
 • Öğrencilere başarılı olabilmeleri için çalışmanın önemini ve yöntemini kavratmak,
 • Öğretmen – öğrenci ilişkilerinde sevgi ve saygıya dayanan, başarıyı birlikte yakalama duygusuyla beslenen, özenli, nitelikli tutumlarının gelişmelerine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve çağdaş, değerleri özümsemiş, demokratik tutumlar geliştirebilen gençler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerde demokratik okul kültürü algısı yaratarak köy enstitülerinin ışığında yaşam boyu öğrenme ve öz eleştiri mekanizmasını kazandırmak,
 • Okul – veli işlerinde, velinin okul yaşamına katılımının ve öğrencinin gelişimi için işbirliğinin önemini ortaya koymak.

İLKELERİMİZ

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde her öğrenci biriciktir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

 

Batıkent Kavram Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

Call Now ButtonHemen Arayın